Hvordan velge forvaltningsvennlig webmail?

Author

Kacper Wysocki

Contact

kwy@redpill-linpro.com

Date

March 22, 2011 @ GoOpen

Bakgrunn

"stor tjenestetilbyder søker snill webmail"

er jeg en bajas uten bias. forvennligsvaltende webmail

Om Altibox

img/altibox.png

Om Kacper

img/redpillinpro.gif

Om oppdraget

Hendelsesforløp

img/lupe.jpg

Arkitektur

img/arch.png

Spesifikasjon

Metodikken

eller å være detektiven..

Vurderingsgrunnlaget

Kandidatene

Atmail

img/atmail6_mbox.png

Atmail

Roundcube

img/roundcube_mbox.png

Roundcube

Roundcube

squirrel-killer?

img/squirrel-killer.jpg

Axigen

img/axigen_webmail.png

Axigen

AfterLogic

img/afterlogic_mbox.png

AfterLogic

Horde

img/horde_dimp_preview.png

Horde

Kvantitativ analyse

img/regneark.png

Kvalitativ analyse

kravspekk + metodikk = rapport

Showdown

Konklusjon er vanskeligst!

Resultat

Min konklusjon pekte mot..

img/horde.png

Resultat

... mens Altibox heller mot

img/sogo.logo.png

WTF?

SOGo? .. var det på listen?

img/sogo.logo.png

Win!

img/thumbs.png

Spørsmål?

kacper.blog.linpro.no

u.rdir.it

kwy@redpill-linpro.com

6BD0 3F9C 5F77 AD24 F60A
86EC FD82 7E34 674A 506F

Les rapporten på http://u.rdir.it/public/awebmail/Altibox_Webmail_2010-08-19.pdf